Thông tin chuyển khoản

Tài khoản Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank)
Chủ TK: Nguyễn Hoàng Hải
TK: 0441000635017


Tài khoản Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritimebank)
Chủ TK: Nguyễn Hoàng Hải
TK: 04401017916339


Tài khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Chủ TK: Nguyễn Hoàng Hải
TK: 060071159526


Tài khoản Ngân hàng TMCP Công Thương(Vietinbank)
Chủ TK: Nguyễn Hoàng Hải
TK: 101010006792443


Tài khoản Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn (Agribank)
Chủ TK: Nguyễn Hoàng Hải
TK: 1606205825388